Spreekuur – Huisartsenpraktijk Haaften – Haaften

Welkom bij Huisartsenpraktijk Haaften

U kunt op onze site 24 uur per dag informatie krijgen over onze praktijk, openingstijden, spoedgevallen, waarneming in avond en weekend, Apotheek, nieuws en nog veel meer.

e-Consult of online recepten aanvragen

  • Indien u gebruik wil maken van ons interactieve deel van de website, zoals het aanvragen van recepten of een e-consult, dan moet u zich aanmelden. Lees hier meer.

Nieuwe patiënten zijn welkom!

  • Indien u zich wil inschrijven voor onze praktijk dan kunt u dit doen middels het online inschrijfformulier.
Huisartsenpraktijk Haaften
Schoolstraat 1a 4175 EJ Haaften

Spreekuur

Het spreekuur is ’s morgens en alleen op afspraak!

  • Graag bellen voor 10.00 uur om een afspraak te maken, de assistente beoordeelt dan op welke termijn u gezien moet en kan worden en zal met u overleggen over een afspraak tijd & dag. Meestal kan dit dezelfde dag.
  • Als u langer tijd nodig denkt te hebben dan 10 minuten, of bij een afspraak voor
    meerdere personen, wilt u dit dan aan de assistente melden?
  • Kleine chirurgische ingrepen en langdurige gesprekken vinden ’s middags plaats.
  • In uitzonderingsgevallen kunt u, na afspraak, tussen 16.30 en 17.00 uur terecht.

Onze assistentes vragen altijd wat de belangrijkste klacht is en hoeveel tijd u denkt nodig te hebben. Ze doen dit niet uit nieuwsgierigheid maar omdat ze dan beter kunnen plannen. Soms blijkt er geen afspraak nodig te zijn en geven ze u zelf advies. Al deze adviezen worden achteraf door uw eigen huisarts gecontroleerd.