-NIET VERSCHENEN ZONDER BERICHT- TARIEF PER 1 JANUARI 2019

Invoering -niet verschenen zonder bericht-tarief

Helaas constateren wij dat het aantal patiënten dat niet verschijnt op een gemaakte afspraak bij huisarts, assistente of praktijkondersteuner de laatste jaren zeer sterk is toegenomen. Met ingang van 1 januari 2019 hebben wij, op advies van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), een -niet verschenen zonder bericht- tarief ingevoerd.

Kunt u niet op uw afspraak komen?

Meldt dit dan tot uiterlijk 24 uur van tevoren (maandag t/m vrijdag) telefonisch bij de assistente. De afspraak wordt uit onze agenda verwijderd, wij kunnen een andere patiënt helpen en u kunt vaak direct een nieuwe afspraak bij ons maken. Er wordt dan natuurlijk géén -niet verschenen zonder bericht-tarief berekend.

Hoogte van het -niet verschenen zonder bericht- tarief

De tarieven die wij hiervoor hanteren zijn verschillend. De tarieven zijn 15 euro voor een enkel consult en 30 euro voor een dubbel consult.

Hoogte van het -niet verschenen zonder bericht-tarief praktijkondersteuner

Bij de praktijkondersteuner (POH) worden langere tijden voor een consult voor u gereserveerd. Voor een niet nagekomen afspraak bij de praktijkondersteuner hanteren wij daarom een tarief van 30 euro per consult.

Let op: de -niet verschenen zonder bericht-factuur wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.