Enquete

Wij zijn gecertificeerd voor het huisartsendeel, maar ook voor het apothekersdeel van de praktijk.

Hiervoor krijgen we minimaal 1 keer per jaar controle in de praktijk en is er een continue online controle.

Dit houdt ook in dat wij enquetes uitdelen of versturen, en wij zijn er altijd erg blij mee als u deze invult.

Hier een aantal van de resultaten van het afgelopen jaar. Wij kregen een respons van 50.3 %.

  • De telefonische bereikbaarheid: 84.38% voldoende tot zeer goed. Wij werken al weer een tijdje met een keuzelijn, hierdoor kunt u sneller kiezen waarvoor u belt, er is een aparte receptenlijn en een aparte lijn om de assistente te spreken. En natuurlijk ook een spoedlijn. Het telefonisch spreekuur wordt met 2 artsen gedaan, behalve op woensdag en donderdag, de piekmomenten zijn nog altijd rond half twee, maar als u wat later belt, is er veel minder wachttijd. Tevens kunt u via de mail ook korte vragen stellen of uitslagen opvragen. 

 

 

  • De openingstijden van de apotheek: 75.88% voldoende tot zeer goed. U kunt ook buiten de openingstijden van de apotheek om u herhaalmedicatie aanvragen. Dit kan via onze brievenbus, via de receptenlijn of via de mail.

 

 

 

  • De parkeerplaatsen: 67.93% voldoende tot zeer goed. De parkeerplaatsen zijn op ons terrein tot een maximum uitgebreid en er is een aparte fietsenstalling voorzien. Wij hopen dat met de herinrichting van de Schoolstraat ook het parkeerprobleem een stuk minder gaat worden.

 

  • Orde en netheid van de praktijk: 99.75% voldoende tot zeer goed. Dagelijks worden de praktijkruimten schoongemaakt en ontsmet. De instrumenten worden gereinigd, gedesinfecteerd, gesteriliseerd en apart verpakt. Dit gaat volgens de landelijk geldende normen en protocollen.

 

  • Aandacht voor de privacy: 78.62% voldoende tot zeer goed. Na de verbouwing hebben wij de balie gesplitst in een apothekersdeel en een huisartsendeel. Maar helaas is dit een zeer beperkte ruimte, waardoor het soms moeilijk is de privacy goed te waarborgen. Daarom werken de assistentes veel met geboortedata, staat de radio aan in de wachtkamer en zijn de deuren geisoleerd. Wilt u toch meer privacy aan de balie, kunt u dit altijd aan de assitente aangeven en kan zij u even apart nemen. Verder gaan we dit jaar proberen de privacy te verhogen met een wachtstreep, zodat als u aan de balie staat er meer afstand is tussen u en de andere wachtenden. Daarom wordt u ook vriendelijk gevraagd op de bank plaats te nemen. Als u het vervelend vindt dat er voorlichting wordt gegeven over uw medicatie aan de balie, kunt u dit aan geven aan de assistente en kan zij u meenemen naar een aparte kamer. U kunt ook een briefje aan uw medicatie aantreffen waarin gevraagd wordt om contact met de huisarts op te nemen. Dit is vaak omdat er dan een vraag is over uw medicatie gebruik, en dit uit privacy overwegingen niet aan de balie gevraagd kan worden, of omdat iemand anders uw medicatie voor u meeneemt.

 

  • Wachttijd in de apotheek: 67.76%. De afhaaltijd in de middag blijft een druk moment. U kunt ook altijd in de ochtend tussen 09.00 en 10.00 uur uw medicatie afhalen. Let wel op de besteltijd, anders staat u voor niets aan de balie. In onze afhaalkast staat alles per persoon uitgezet, dus komt u voor meerdere gezinsleden iets ophalen, zegt u dit dan aan de assistente.

 

  • Controle van de juiste patientengegevens: 84.42% soms tot altijd.
  • Controle van medicatie waarvan men niet op de hoogte is: 55.70% soms tot altijd, 27.98% N.V.T. Het is voor de medicatie controle van belang dat wij goed op de hoogte zijn van alle medicatie die u gebruikt. Daarom ook wordt om uw toestemming gevraagd om medische gegevens uit te wisselen. Als u dit weigert, bent u zelf verantwoordelijk voor het goed bijhouden van uw actuele medicatie overzicht. Ook van het gebruik van zelf zorg medicatie, zoals vitaminen, paracetamol etc, zijn wij graag op de hoogte.

 

  • Manier waarop wij met klachten omgaan: 80.72% voldoende tot zeer goed. 12.4% N.V.T. Wij vinden het altijd fijn om met u in geprek te gaan over uw klacht, dit kan mondeling, per telefoon, of per mail /brief. Wij hebben ook een klachten formulier en zijn aangesloten bij een klachten commissie.