Spreekuur

Spreekuur

 

Het spreekuur is 's morgens en alleen op afspraak.

  • Graag bellen voor 10.00 uur om een afspraak te maken, de assistente beoordeelt dan op welke termijn u gezien moet en kan worden en zal met u overleggen over een afspraak tijd & dag. Meestal kan dit dezelfde dag.
  • Als u langer tijd nodig denkt te hebben dan 10 minuten, of bij een afspraak voor¬†
    meerdere personen, wilt u dit dan aan de assistente melden?
  • Kleine chirurgische ingrepen en langdurige gesprekken vinden 's middags plaats.
  • In uitzonderingsgevallen kunt u, na afspraak, tussen 16.30 en 17.00 uur terecht.

Onze assistentes vragen altijd wat de belangrijkste klacht is en hoeveel tijd u denkt nodig te hebben. Ze doen dit niet uit nieuwsgierigheid maar omdat ze dan beter kunnen plannen. Soms blijkt er geen afspraak nodig te zijn en geven ze u zelf advies. Al deze adviezen worden achteraf door uw eigen huisarts gecontroleerd.